Plug In 2.0 - Sandviken

Vår målgrupp är elever vid yrkesförberedande program i samtliga av Sandvikens gymnasieskolor, IMSPR samt vid behov även mot övriga klasser.

Målet är att hjälpa eleven så långt det går för att hen ska kunna klara av att slutföra sin skolgång. Förutom att ge stödjande samtal, så hjälps även enskilda elever som behöver visst stöd i undervisningen. 

Så här arbetar vi:

  • Veckovisa avstämningar med elevhälsoteamet
  • Stödjande vägledning och motiverande samtal

Plug In Sandviken
Gabriella Eklund gabriella.eklund@ sandviken.se 026-241952 el. 070-9131050
Patrik Larsson patrik.t.larsson@ sandviken.se 026-241402