Om projeket

Medverkande kommuner i Gävleborgs län är Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Sandviken och Gävle, där Bollnäs och Söderhamn deltar via Hälsinglands Utbildningsförbund. Projektet pågår till och med 2017.

Huvudfokus i projektet är att arbeta vidare med och utveckla de områden som i föregående projekt "Plug In" identifierats som framgångsfaktorer och på det viset höja kvalitén i gymnasieskolan för att fler elever ska slutföra sina studier.

Målsättningen att sprida medvetenhet och kunskap om avbrottsproblematiken och bidra till strategisk påverkan både nationellt och internationellt.

Region Gävleborg har haft en samordnande roll i länet. Projektet har resulterat i såväl ökad närvaro och minskade antal studieavbrott bland deltagande skolor, som utvecklade arbetssätt och bestående förändringar på organisationsnivå.