Plug In 2.0 - Hudiksvall

Målet är att vägleda, coacha samt öka kunskaperna på Bromangymnasiet om hemmasittare och elever (16-18 år) med hög frånvaro liksom att utveckla metoder för handledning, motivationshöjande aktiviteter, samtal och förebyggande arbete.

Syftet är att minska andelen studieavbrott och öka antalet elever som går ut gymnasiet med gymnasieexamen, samt öka andelen IM-elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Så här arbetar vi:

 • Återkommande motiverande samtal
 • Läxhjälp i skolan eller hemmet, eller via mejl och sociala medier
 • Utveckling av arbetsmetoder och samverkansformer
 • Studiebesök
 • Studie- och yrkesvägledning (gymnasiet/IM, komvux, folkhögskola, högskola)
 • Kartläggning, uppföljning och utvärdering
 • Fritidsaktiviteter
 • Hälsosamtal och -rådgivning
 • Strukturstöd i form av sms, individuellt schema m.m.
 • Enskild undervisning med lärare
 • Hembesök

Plug In Hudiksvall
Lasse Mårtensson lars.m@ utb.hudiksvall.se 073-0819730
Jonas Höglund jonas.h@ utb.hudiksvall.se 073-0912127