Gävle

Vår målgrupp är elever vid yrkesförberedande program i samtliga av Gävles gymnasieskolor, IMSPR samt vid behov även mot övriga klasser.

Målet är att hjälpa eleven så långt det går för att hen ska kunna klara av att slutföra sin skolgång. Förutom att ge stödjande samtal, så hjälps även enskilda elever som behöver visst stöd i undervisningen. 

Så här arbetar vi:

  • Veckovisa avstämningar med elevhälsoteamet
  • Stödjande vägledning och motiverande samtal

Plug In Gävle
Linda Källgren, 070-467 11 71
linda.kallgren@spectrumutbildning.se