Plug In 2.0 - Bollnäs

Vår målgrupp är elever vid yrkesförberedande program i samtliga av Bollnäs gymnasieskolor, IMSPR samt vid behov även mot övriga klasser.

Målet är att hjälpa eleven så långt det går för att hen ska kunna klara av att slutföra sin skolgång. Förutom att ge stödjande samtal, så hjälps även enskilda elever som behöver visst stöd i undervisningen. 

Så här arbetar vi:

  • Veckovisa avstämningar med elevhälsoteamet
  • Stödjande vägledning och motiverande samtal

Plug In Bollnäs
Agneta Östh, 010-454 11 76
agneta.ost@hufb.se