Plug In 2.0 - för att motverka avhopp

Plug In 2.0 är Sveriges största samverkansprojekt för att motverka studieavbrott. I Gävleborg är det Region Gävleborg som samordnar projektet och fem av länets kommuner deltar aktivt med ”verkstäder” och deltagare.

Att förebygga studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna utanför samhället med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Forskningen pekar på att ett effektivt arbete för att motverka studieavbrott kräver ett systematiskt arbete på individnivå, organisations- och systemnivå med både generella och riktade insatser.
Regional projektledare -  Carolin Sundberg 026-65 02 84

Bollnäs
Gävle
Hudiksvall
Sandviken
Söderhamn