Till startsidan

Kontakt

Cecilia Hedlöf 
Region Gävleborg 
026 -53 1408 
cecilia.hedlof@
regiongavleborg.se
 

Ulrika Ebenhard 
ALMI Företagspartner Gävle Dala  
0243-48 88 58  
ulrika.ebenhard@
almi.se

Marie Ericson 
Enterprice Europe Network 
070-621 12 46 
marie.ericson@
teknikdalen.se

 

Missa inte!

Ta gärna del av Tillväxtverkets guide "Stärk er konkurrenskraft – tänk utanför rutan".

I guiden finns viktiga frågeställningar kring hållbar tillväxt, och som vi vill att du försöker att beskriva. Förklara gärna hur just ditt företag arbetar i dag, eller hur ni ställer er till frågeställningarna om du vill göra en ansökan.

Affärsutvecklingscheckar

Sök Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för 2017. Nu kan du söka bidrag för internationalisering och digitalisering. 

Vem kan söka?

Du som har ett företag som har:

 • 2-49 personer anställda.
 • En omsättning på minst tre miljoner kronor.
 • En ekonomi i ordning.
 • Har en befintlig produkt/tjänst.
 • Är i behov av att ta in extern kompetens.

Hur mycket kan företaget ansöka om?

Du kan ansökan om stöd mellan 50 000-250 000 kronor. Stödet täcker hälften av externa kostnader. Den resterande delen står företagen för (i kontanta medel).

Internationaliseringscheck

Har du en befintlig vara eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad? Behöver du då hjälp att förbereda företaget för att komma ut på den internationella marknaden eller bredda din internationella marknad ytterligare?
Då kan checken vara något för dig. Den ska också bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag och är vårt stöd för att stärka konkurrenskraften i små företag.

Vad kan man söka stöd för?

Stödet kan täcka hälften av kostnaden för köp av tjänst, resekostnader som är max 20 procent av den totala kostnaden, samt att du kan projektanställa en ny person i företaget som kan hjälpa till med arbetet. Det ska vara en ny kompetens som inte har varit anställd i företaget innan.

Här är några exempel på tjänster som du kan anlita någon för att få hjälp med:

 • Skriva en strategi för internationalisering.
 • Göra marknadsundersökningar.
 • Söka leverantörer i utlandet.
 • Utbilda er inför en internationalisering.
 • Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning.
 • Utreda patent och immaterialrättsliga tillgångar, IPR.
 • Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.

Digitaliseringscheck

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen, till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Vad kan man söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för att anlita och köpa en tjänst, samt till att projektanställa en ny kompetens i ditt företag som inte varit anställd i företaget tidigare.

Här är exempel på projekt som checken kan användas till:

 • Ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen.
 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation.
 • Förbättra och effektivisera digitala processer och system.
 • Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder.
 • Utveckling av kundrelationer.
 • E-handelslösningar.
 • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.
 • Utbildningsinsatser som är direkt kopplade till digitalisering.

Är någon av checkarna något för just ditt företag? Skicka gärna in en intresseanmälan till Region Gävleborg. 

Hur gör jag om jag är intresserad?

Har du frågor och funderingar kan du gärna kontakta någon av oss som står som kontaktpersoner, eller så skickar du in en intresseanmälan. 

Ladda hem intresseanmälan genom att högerklicka på denna länk  och välj "Spara länk/mål som ...".
Öppna sedan filen med Adobe Acrobat Reader.  

Så här går det till

Intresseanmälningar tas emot löpande. Om din intresseanmälan går vidare kommer företaget att få presentera projektet för ett råd, som består av representanter (cirka 5-7 personer) från partnerskapet.

Om ditt projekt går vidare från bedömningsgruppen blir du erbjuden att skicka in en ansökan om affärsutvecklingscheck.

När det inkommit tillräckligt många intresseanmälningar kommer partnerskapet att kalla till presentationstillfällen för de företag som uppfyller kriterierna.

Presentationer eller "draknästen" kommer att ske vid fyra stycken tillfällen, förutsatt att det finns tillräckligt med intresseanmälningar.

De datum som gäller är:
2017-03-29
2017-06-13
2017-10-06
2017-12-16

Vad händer efter att jag fått ett beslut?

När du har fått ett beslut om affärsutvecklingscheck ska du (eller ni på företaget) genomföra projektet, och få hela investeringen genomförd och betald till det slutredovisningsdatum som anges i beslutet. 

En slutrapport ska alltid bifogas, och en särskild mall finns för detta. Du ansöker om utbetalning i "Min ansökan" och med samma inlogg och lösen som när du skickade in ansökan.

Utbetalning av beviljad affärsutvecklingscheck

Har du blivit beviljad stöd och vill ansöka om utbetalning ska du fylla i denna Läges-/slutrapport och bifoga den i min ansökan om utbetalning.

Du ska även bifoga:

 • Huvudbok och Resultatrapport för aktuellt projekt.
 • Kopior av fakturor från leverantörer samt betalningsbevis från bank.
 • Lönespecifikationer för projektanställd.
 • För projektanställning ska anställningsbevis och CV bifogas tillsammans med första utbetalning.

Observera att ansökan om utbetalning ska vara undertecknad, alternativt signerad elektroniskt, av behörig firmatecknare.

Om ansökan inte signeras elektroniskt ska alltid missivbrev skickas till:

Region Gävleborg
Utvecklingsavdelningen, Kvalitet och analys
801 88 Gävle.
OBS! Märk kuvertet med "Affärsutvecklingscheck".

           

Dela denna sida

Kontakt

Cecilia Hedlöf 
Region Gävleborg 
026 -53 1408 
cecilia.hedlof@
regiongavleborg.se
 

Ulrika Ebenhard 
ALMI Företagspartner Gävle Dala  
0243-48 88 58  
ulrika.ebenhard@
almi.se

Marie Ericson 
Enterprice Europe Network 
070-621 12 46 
marie.ericson@
teknikdalen.se

 

Missa inte!

Ta gärna del av Tillväxtverkets guide "Stärk er konkurrenskraft – tänk utanför rutan".

I guiden finns viktiga frågeställningar kring hållbar tillväxt, och som vi vill att du försöker att beskriva. Förklara gärna hur just ditt företag arbetar i dag, eller hur ni ställer er till frågeställningarna om du vill göra en ansökan.


Publicerad 2015-10-13
Uppdaterad 2017-04-18
Publicerat av webbredaktionen