Arbetsordning och reglementen

Arbetsordning

Arbetsordning för regionfullmäktige - uppdaterad 2017-10-03

Arbetsordning för regionfullmäktige - gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

Reglementen

Reglementen för regionstyrelsen och nämnder - uppdaterad 2015-11-01

Reglementen för regionstyrelsen och nämnder - gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län - gäller fr.o.m. 2015-06-01

Reglemente för krisledningsnämnden - uppdaterad - 2011-02-03

Reglemente för partistöd och politiska sekreterare

Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier - gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

Reglemente för patientnämnden

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda - uppdaterad 2018-11-01

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda - gäller fr.o.m. den 1 januari 2019

Reglemente för revisorerna - uppdaterad 2006-10-17

Ekonomiska redovisningar

Partistöd - redovisning

Rutin för utbetalning av arvoden mm till förtroendevalda

Övrigt

Politisk ledning Region Gävleborg - stödfunktioner 

Guide för regionfullmäktiges ledamöter - uppdaterad 2016-09-15

iPad för Meetings - förbindelseavtal

Mobiltelefon, dator och läsplatta - Lån för förtroendevalda