Ledamöter pensionärsråd

Ledamöter

Tommy Berger (S) Ordförande
Anders Bergsten (SPF)
Tord Tallmarker (PRO)
Anna-Lena Wannberg (PRO)
Margareta Ek (PRO)
Lars Johansson (SKPF)
Lars Pettersson (SPF)
Kerstin Monk (MP)
Patrik Stenvard (M)
Hans Ivarsson (RPG)

Ersättare

Birgitta Helmersson (SPF)
Per Lundgren (SPF)
Åke Bertils (PRO)
Birgit Lundberg (PRO)
Jan Åbjörn (PRO)
Karin Olsson (SKPF)
Kristina Sjöström (V)
Yvonne Kardell (C)
Stig Zettlin (SVG)
Curt Sandberg (RPG)

PRO= Pensionärernas Riksorganisation
SPF= Sveriges Pensionärsförbund
RPG= Riksförbundet Pensionärsgemenskap
SKPF= Svenska Kommunalpensionärernas Förbund