Kultur- och kompetensnämnden - handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från kultur- och kompetensnämnden. Nämnden ansvarar för kultur, arbetsmarknads- och utbildningsfrågor.

Tidigare protokoll kan du beställa från regionarkivet.