Revisionsrapporter och revisionsberättelser

Varje granskning som genomförs resulterar i en revisionsrapport.

Revisorernas samlade bedömning lämnas i revisionsberättelsen som avlämnas till landstingsfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Revisionsrapporter

2018
2017
2016
2015
2014
2013

2012
2011
2010

Revisionsberättelser

2016
2015 
2014

2013
2012
2011

Revisionsrapporter och revisionsberättelser från 2009 och tidigare kan du beställa från Region Gävleborgs diarie. Du når diariet på 026-15 57 07 eller 026-15 57 08 rg@regiongavleborg.se