Kontaktpersoner

Kontakta oss om frågor gällande ersättningsetableringar

Fysioterapeuter och specialistläkare allmänmedicin

Magnus Thureson
Hälsovalskontoret
026-15 86 94

Övriga specialistläkare

Susanne Westin
LOV Inköpsavdelning
026-15 42 28

Övriga frågor gällande ersättningsetableringar

Petter Karlsson
Avtalsdirektör
Region Gävleborg
026-15 85 85 eller 070-244 59 85