Anmälningsblankett

Blankett för försäljning av ersättningsetablering:

Läkare

Fysioterapeut

Anmälan om försäljning av ersättningsetablering av fysioterapeut och specialistläkare allmänmedicin skickas till:

Region Gävleborg
Magnus Thureson
Hälsovalskontoret
801 88 Gävle

Anmälan om försäljning av ersättningsetablering övriga specialistläkare skickas till:

Region Gävleborg
Susanne Westin
LOV Inköpsavdelning
801 88 Gävle 

Intresse av att köpa ersättningsetablering:

Läkare

Fysioterapeut

Region Gävleborg publicerar en ansökningsinbjudan via en elektronisk databas på webbplats, www.regiongavleborg.se, och www.tendsign.se när någon ersättningsetablering är till försäljning.