Databaser A-Ö

Hjälpmedel vid sökning

IATE (termer på flera språk)

MeSH sökverktyg (svensk MeSH, översättning av Medlines ämnesord) 

Medicinsk ordbok (det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi, grundar sig på boken Medicinsk fickordbok)

Databaser

AMED (referenser till artiklar inom arbetsterapi, fysioterapi, komplementär medicin)

Best Practice (evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd)

Bibliotekskatalog

CINAHL Plus (referenser till artiklar inom omvårdnad och näraliggande ämnesområden)

ClinicalKey 

Cochrane Clinical Answers (evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd)

Cochrane library (evidensbaserad medicin)

Drugline (fulltextdokument, värderad läkemedelinformation)

DOSS (referenser och fulltextartiklar inom odontologi)

E-nav (SIS standarder.)

ERIC (referenser till artiklar inom utbildning/undervisning/pedagogik)

Google scholar (vetenskapligt innehåll ur Google, innehåller till exempel citeringar) 

LIBRIS (nationell bibliotekskatalog)

Medline (via Ebsco, referenser till medicinska artiklar)

OT-seeker (referenser till arbetsterapi) 

Pedro (referenser till fysioterapi) 

Primal pictures (interaktiv anatomidatabas)

PsycINFO (referenser till psykiatri, psykologi och angränsande områden) 

PubMed (Medline, referenser till medicinska artiklar)

SpeechBITE (referenser till dokument inom logopedi)

SveMed+ (referenser till artiklar inom medicin, hälso- och sjukvård i nordiska tidskrifter) 

Trip database (evidensbaserad medicin)

UpToDate  (evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd för specialistvården)

Vårdverktyget.se (ett kompletterande kunskapsstöd med relevant information för vården)