Anställd

E-biblioteket

Proxive kommer du åt bibliotekens databaser, e-tidskrifter samt e-böcker utanför Region Gävleborgs nätverk. Du som är ny användare kan skapa ett konto på Proxives inloggningssida.

Villkor för anställda med landstingavtal

Kontakta sjukhusbiblioteken om du har problem med Proxive.

Beställningsformulär

Beställa artikel 

Beställa inköp av litteratur 

Skicka sökuppdrag

Undervisning i informationssökning

Sjukhusbiblioteken i Gävle och Hudiksvall erbjuder undervisning i informationssökning, enskilt eller i grupp. Vi undervisar i de databaser som Region Gävleborg gemensamt prenumererar på och visar hur man tar fram fulltextartiklar samt använder bibliotekens övriga e-tjänster.

Kontakta sjukhusbiblioteket om du vill ha hjälp med en informationssökning.

Databaser:

  • AMED
  • Best practice
  • Cinahl
  • Cochrane library
  • Doss
  • Medline 
  • PsycInfo
  • PubMed

Informationssökning steg för steg

MeSH sökverktyg (Svensk MeSH) 

Att söka information via OVID i databaserna AMED, Medline och PsycInfo 

Att söka evidensbaserat i Cochrane library och Best practice 

Medline: att söka fram och hantera artiklar i PubMed 

Att ta fram fulltextartiklar

Att söka via Ebsco i databaserna Cinahl, DOSS och Eric och Medline

ClinicalKey en lathund

Tips för UpToDate

Forskningsrummet Hudiksvalls sjukhus

Som anställd kan du boka forskningsrummet för forskningsarbete, studier och mindre möten.

Bokning sker i Outlook.

Rummet är placerat mitt emot biblioteket och har kodlås. Kontakta din chef för tillgång.

En av datorerna i rummet är utrustad med EndNote och SPSS.