Barn- och familjehälsa

Barn- och familjehälsa är en psykosocial verksamhet inom primärvården för blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras familjer.

Kontakt kan ske vid:

 • Rädsla inför förlossning
 • Ångest oro och nedstämdhet under graviditet eller i samband med barnets födelse och spädbarns/småbarnstid
 • Svårigheter i kontakten med barnet
 • Osäkerhet eller svårigheter rörande föräldraskapet
 • Oro över barnets utveckling
 • Syskonproblematik

Eller om barn visar symtom på:

 • Oro/ängslan/ångest
 • Nedstämdhet/ledsenhet/sorg/depression
 • Bråkighet, utagerande beteende som leder till konflikter och problem inom familjen
 • Kamratproblem/ensamhet
 • Psykosomatiska problem