Dietist vid medicinkliniken

Vid medicinkliniken träffar dietist dig som har diabetes, hjärt- kärlsjukdom, KOL, mag-tarmsjukdom, trycksår, tugg- och sväljsvårigheter eller om du är undernärd av andra orsaker.

Du kan få hjälp av dietisten med bland annat:

 • Kostråd vid olika sjukdomstillstånd
 • Individuella kostråd
  bedömning av behov och intag av energi och näring
  rådgivning om livsmedelsval
  måltidsordning
  berikning
  konsistensanpassning
 • Förskrivning av näringspreparat, exempelvis kosttillägg och sondnäring

Dietisten ingår i team för neurologiska sjukdomar, stroke, palliativ vård och diabetes.