Dietist vid kirurgkliniken

Vid kirurgkliniken träffar dietist dig som är undernärd, genomgått operation i magtarmkanalen, har cancer, trycksår eller magtarmsjukdom.

Du kan få hjälp av dietisten med bland annat:

 • Kostråd vid olika sjukdomstillstånd
 • Individuella kostråd
  - bedömning av behov och intag av energi och näring
  - rådgivning om livsmedelsval
  - måltidsordning
  - berikning
  - konsistensanpassning
 • Förskrivning av näringspreparat, exempelvis kosttillägg och sondnäring

Dietisten ingår i team för överviktsoperationer.