Dietist vid barn- och ungdomskliniken

Vid barn- och ungdomskliniken träffar dietist barn och ungdomar med födoämnesallergier, diabetes, undernäring, dålig tillväxt, grav övervikt, mag-tarmsjukdomar, tugg- och sväljsvårigheter, cancer.

Ditt barn kan få hjälp av dietisten med bland annat:

 • Kostråd vid olika sjukdomstillstånd
 • Individuella kostråd
  - bedömning av behov och intag av energi och näring
  - rådgivning om livsmedelsval
  - måltidsordning
  - berikning
  - konsistensanpassning
 • Förskrivning av näringspreparat, exempelvis kosttillägg och sondnäring

Dietisten ingår i team kring diabetes, allergi och onkologi.