Dietist specialistvård Hudiksvall

Dietisterna på Hudiksvalls sjukhus arbetar mot sjukhusets kliniker och mottagningar. Du hittar oss i Hus 11 ”Huset på höjden”, plan 07. Barndietisten träffar barn och ungdomar i lokalerna på barn- och ungdomsmottagningen Hus 09, plan 09.

Dietisten utreder och behandlar nutritionsproblem samt vägleder genom att omvandla våra näringsrekommendationer till vanlig mat. Dietisten ingår ofta i team med exempelvis sjuksköterska och läkare, men arbetar även mycket självständigt. Vi har också till uppgift att utbilda personal inom sjukvården om nutrition.

Vem får träffa dietist?
Du som är inneliggande på någon av vårdavdelningarna eller tillhör någon av sjukhusets specialistmottagningar får vid behov träffa oss.

Kontaktinformation

Öppettider och telefonnummer

Vårdenhetschef

Marie Bergsten