Dietist vid ortopedkliniken

Vid ortopedkliniken träffar dietist Dig som är undernärd, har tugg- och sväljsvårigheter, trycksår eller som pga. annan sjukdom behöver hjälp med att anpassa kosten under sjukhusvistelsen.

Du kan få hjälp av dietisten med bland annat:

 • Individuella kostråd
  - bedömning av behov och intag av energi och näring
  - rådgivning vid nutritionsrelaterade symptom
  - rådgivning om livsmedelsval
  - berikning och kosttillägg
  - konsistensanpassning
 • Förskrivning av näringspreparat, exempelvis kosttillägg och sondnäring