Dietist vid öron-, näs- och halskliniken

Vid öron-, näs- och halskliniken träffar dietist dig som på grund av operation och/eller strålbehandling i mun- och svalgområdet behöver konsistensanpassad och energiberikad kost eller sondnäring. 

Du kan få hjälp av dietisten med bland annat:

  • Konsistensanpassning
  • Råd vid behov av sondnäring
  • Berikning
  • Bedömning av behov och intag av energi och näring
  • Förskrivning av näringspreparat, exempelvis kosttillägg och sondnäring

Dietisten ingår i team för huvud- och halscancer.