Dietist vid onkologenheten

Vid onkologkliniken träffar dietist dig som (på grund av cancer) har nedsatt aptit, är undernärd, strålbehandlas i mun och svalg, har tugg- och sväljsvårigheter eller sondmatas.

Du kan få hjälp av dietisten med bland annat:

 • Individuella kostråd
  - bedömning av behov och intag av energi och näring
  - rådgivning vid nutritionsrelaterade symptom
  - rådgivning om livsmedelsval
  - berikning
  - konsistensanpassning
  - råd vid sondmatning
 • Förskrivning av näringspreparat, exempelvis kosttillägg och sondnäring