Dietist vid njur- och hematologi-avdelningen, njurmottagningen

Vid njur och hematologi träffar dietist dig som har njursvikt, dialys, cancer eller svårigheter att få i sig tillräckligt med mat genom till exempel nedsatt aptit, tugg och sväljsvårigheter.

Du kan få hjälp av dietisten med bland annat:

 • Kostråd vid olika sjukdomstillstånd
 • Individuella kostråd
  - bedömning av behov och intag av energi och näring
  - rådgivning vid nutritionsrelaterade symptom
  - rådgivning om livsmedelsval
  - berikning
  - konsistensanpassning
 • Förskrivning av näringspreparat, exempelvis kosttillägg och sondnäring