Dietist vid neurolog-mottagningen

Vid neurologmottagningen träffar dietist dig som är undernärd, har tugg-, och sväljsvårigheter, ALS, Parkinson, MS eller som på grund av annan sjukdom behöver hjälp med att anpassa kosten.

Du kan få hjälp av dietisten med bland annat:

 • Kostråd vid olika sjukdomstillstånd
 • Individuella kostråd
  - bedömning av behov och intag av energi och näring
  - rådgivning vid nutritionsrelaterade symptom
  - rådgivning om livsmedelsval
  - berikning
  - konsistensanpassning
 • Förskrivning av näringspreparat, exempelvis kosttillägg och sondnäring

Dietisten ingår i motorikteamet och är med vid parkinsondag som anordnas av neurologmottagningen.