Dietist vid kirurgkliniken

Vid kirurgkliniken träffar dietist dig som är undernärd, har tugg-, och sväljsvårigheter, har genomgått operation i tarm, magsäck, matstrupe, överviktsoperation, har cancer, sår, sjukdomar i bukspottskörtel och galla eller som av annat skäl behöver hjälp med anpassad kost.

Du kan få hjälp av dietisten med bland annat:

 • Kostråd vid olika sjukdomstillstånd
 • Individuella kostråd
  - bedömning av behov och intag av energi och näring
  - rådgivning vid nutritionsrelaterade symptom
  - rådgivning om livsmedelsval
  - berikning
  - konsistensanpassning
 • Förskrivning av näringspreparat, exempelvis kosttillägg och sondnäring

Dietisten ingår i team för överviktsoperationer.