Dietist vid infektionskliniken

Vid infektionskliniken träffar dietist dig som på grund av sjukdom riskerar undernäring, har nedsatt aptit, känner illamående, har tugg- och sväljsvårigheter, har trycksår, sondmatas eller som av annat skäl behöver få hjälp med anpassad kost.

Du kan få hjälp av dietisten med bland annat:

 • Individuella kostråd
  - bedömning av behov och intag av energi och näring
  - rådgivning vid nutritionsrelaterade symptom
  - rådgivning om livsmedelsval
  - berikning och kosttillägg
  - konsistensanpassning
 • Anpassning av sondnäring
 • Förskrivning av näringspreparat, exempelvis kosttillägg och sondnäring