Dietist specialistvård Gävle

Dietisterna på Gävle sjukhus arbetar mot sjukhusets kliniker och mottagningar. Du hittar vår mottagning på sjukhusets entréplan.

Dietisten utreder och behandlar nutritionsproblem samt vägleder patienter genom att omvandla våra näringsrekommendationer till vanlig mat. Dietisten ingår ofta i team med exempelvis sjuksköterska och läkare, men arbetar även mycket självständigt. Vi har också till uppgift att utbilda personal inom sjukvården om kost och nutrition.

Vem får träffa dietist?
Du som är inneliggande på någon av vårdavdelningarna eller tillhör någon av sjukhusets specialistmottagningar får vid behov träffa oss.

Kontaktinformation

Öppettider och telefonnummer

Vårdenhetschef

Marie Bergsten