Arbetsterapeut på strokeavdelningen

Arbetsterapeuten träffar dig med misstänkt stroke/TIA för bedömning av din aktivitetsförmåga. Symtomen vid ett strokeinsjuknande kan påverka en mängd olika funktioner som kan ge stora problem i vardagen. Arbetsterapeuterna arbetar för att snabbt påbörja utredning och rehabilitering utifrån dina förutsättningar.

Utredning

I sin utredning kartlägger arbetsterapeuten dina resurser, förutsättningar och problem.  För att få en grund för den fortsatta behandlingen samlar arbetsterapeuten in information om hur du tidigare klarat av att utföra de dagliga sysslorna och hur det ser ut i dag när det gäller exempelvis att kunna sköta hygien, påklädning, äta, dricka eller utföra hushållsgöromål. Vid behov utreds även din kognitiva förmåga.

Behandling

Utifrån dina förutsättningar och önskemål tränar du tillsammans med arbetsterapeuten för att öka din förmåga att utföra sysslor i det dagliga livet. Arbetsterapeuten kan även göra hembesök tillsammans med dig för att ge råd och information om anpassning av din hemmiljö eller för att kunna planera behandlingsinsatserna. Om du behöver kan arbetsterapeuten ge råd om eller prova ut hjälpmedel. Arbetsterapeuten deltar i planeringen inför din utskrivning. För de som är aktuella för uppföljning och ytterligare träning sker överrapportering till arbetsterapeut i primärvård eller kommun.