Arbetsterapeut på reumatologmottagningen

Inom reumatologi behandlas du som har inflammatoriska ledsjukdomar. Det kan vara problem med smärta och stelhet i leder vilket hämmar rörlighet och styrka. Det gör att det kan vara svårt att klara av dagliga sysslor inom personlig vård, hemarbete, fritid och yrkesarbete.

Remiss till arbetsterapeut

Om du har din läkare på Reumatologmottagningen får du komma till arbetsterapins mottagning. Här arbetar den arbetsterapeut som tillsammans med sjukgymnast och läkare och sköterskor på Reumatologmottagningen bildar Reuma-teamet. Be din läkare eller sköterska skriva remiss eller ring själv. Arbetsterapeuten bedömer din handfunktion, rörlighet och styrka samt förmåga att klara vardagliga sysslor inom personlig vård, boende, arbete och fritid.

Vanliga behandlingar

  • Råd om ändrat arbetssätt i syfte att förbättra förmågan att klara vardagliga sysslor. 
  • Ge kunskap för att patienten själv ska hitta strategier i syfte att behålla bästa möjliga aktivitetsförmåga. 
  • Ge information om och möjlighet att prova grepphjälpmedel. Det finns en hel del ergonomiskt utformade redskap som underlättar ett flertal vardagliga greppfunktioner, hävarmar som ökar styrkan i ett vridmoment o.s.v. 
  • Utprovning av handleds- och tumbandage i syfte att stabilisera och minska smärtan vid aktivitet som exempelvis dammsugning och bilkörning. Vid behov tillverkas viloskenor och mindre fingerortoser. 
  • Handträning i syfte att minska smärta, uppehålla och förbättra rörlighet och styrka i händerna. Träningen kan föregås av behandling med värme alternativt kyla för att minska smärtan och gynna rörelseuttaget. 
  • Vid behov av insatser i hemmet kontaktas distriktsarbetsterapeut.