Arbetsterapeut på ortopedavdelningen

Arbetsterapeuten på ortopedavdelningen i Hudiksvall arbetar med dig som har kommit till sjukhuset på grund av fraktur, amputation, handskada eller ryggbesvär. Du kan även ha blivit inlagd för en planerad operation med knä-, axel- eller höftprotes eller på grund av ryggoperation.

På ortopedavdelningen jobbar arbetsterapeuten för att förenkla och underlätta hemgången för dig som har svårt att klara dina dagliga sysslor samt arbetar för att du ska känna trygghet vid hemgång. De dagliga sysslorna kan vara inom personlig vård, boende, fritid, arbete eller studier.

Arbetsterapeuten hjälper till att identifiera problem och resurser eller begränsningar som finns både hos dig själv och i din omgivning. Åtgärderna inriktas på att träna förmåga, anpassa omgivningen eller lära ut nya sätt att utföra dagliga sysslor.

Vid behov får du träning och information om hjälpmedel som kan underlätta i din vardag. Kontakt med distriktsarbetsterapeuten på din Hälsocentral tas vid behov. Det kan till exempel gälla beställning av hjälpmedel, uppföljning och hembesök.