Arbetsterapeut på medicinavdelningarna

På medicinavdelningarna 7A och 7C samt hjärtavdelningen HIA träffar arbetsterapeuter patienter med diverse olika medicinska diagnoser som på olika sätt påverkar aktivitetsförmågan.

Insatserna består av:

  • Bedömning av patientens tidigare och nuvarande aktivitetsutförande.
  • Kognitiva bedömningar i aktivitet eller med kognitiva bedömningsinstrument.
  • Utredning av hemmiljön i förhållande till nuvarande förmåga att kunna utföra dagliga sysslor.
  • Träning av patientens aktivitetsförmåga framför allt inom området personlig vård. 
  • Ergonomiska och energibesparande råd.
  • Bedömning av hjälpmedelsbehov och rehabiliteringsbehov vid utskrivning från sjukhuset. 
  • Vid utskrivning från sjukhuset görs vid behov informationsöverföring till arbetsterapeuten i primärvård eller kommun. 

Målsättningen med de arbetsterapeutiska insatserna är att patienten ska bibehålla eller förbättra sin aktivitetsförmåga för att kunna utföra de sysslor som önskas.