Arbetsterapeut på lymfödemmottagningen

På lymfödemmottagningen finns en arbetsterapeut som är lymfterapeut, det vill säga har vidareutbildning i lymfterapi. Har du fått lymfödem remitteras du till lymfterapeut från olika verksamheter inom landstinget, sjukhus och hälsocentraler. De flesta patienter kommer till mottagningen, men lymfterapeuten kan också bedöma eller behandla inneliggande patienter på Hudiksvalls sjukhus.

Lymfödem kan medföra nedsatt aktivitetsförmåga i det dagliga livet. Det kan innebära problem med att sköta personlig vård och att utföra sysslor i hemmet, på arbetet eller under fritiden. Syftet med lymfterapi är att förebygga utveckling av lymfödem eller minska befintligt lymfödem och lindra symtom.

Bedömning består av volymmätning, bedömning av hudens konsistens och mätning av besvär som till exempel trötthetskänsla och spänningskänsla i vävnaden. Behandlingen är personligt anpassad och består av rådgivning om egenvård, utprovning av kompressionsärm/strumpa samt i undantagsfall behandling med manuellt lymfdränage. För att det dagliga livet ska fungera kan förebyggande och avlastande åtgärder behövas och patienten erbjuds därför ergonomisk rådgivning samt utprovning av olika tekniska hjälpmedel. Uppföljning av patienter med lymfödem sker i början med några veckors intervall och kan sedan vid stabiliserat tillstånd minskas till 1-2 gånger per år. Behandlingen är livslång.