Arbetsterapeut på handmottagningen

Som patient kommer du till arbetsterapeuten på handmottagningen i Hudiksvall via handkirurg och ortopedläkare på ortopedmottagningen i Gävle och Hudiksvall. Vid en skada eller sjukdom i handen, eller efter handkirurgi, kan förmågan att klara vardagliga sysslor, arbete och fritidsaktiviteter vara påverkad. På handmottagningen bedömer arbetsterapeuten handfunktion och aktivitetsförmåga.

Några exempel på åtgärder

  • Rörelse- och greppträning
  • Utprovning och tillverkning av skenor
  • Känseltest och behandling av överkänslighet efter nervskada
  • Behandling av svullnad
  • Behandling av ärr
  • Information om grepphjälpmedel