Arbetsterapi Specialistvård Hudiksvall

Arbetsterapeuterna på Hudiksvalls sjukhus jobbar mot sjukhusets olika kliniker och mottagningar samt i externt stroketeam. Arbetsterapins mottagningsverksamhet finns i Hus 11.

Hur arbetar en arbetsterapeut?

Arbetsterapeuter arbetar med människor som på grund av skada, sjukdom eller medfött funktionshinder har svårigheter att klara sina dagliga sysslor i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen och/eller på fritiden. Behandlingen syftar till att förebygga, förbättra eller kompensera nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter och sker efter varje patients individuella behov. Målet är att främja individens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav.

Kontaktinformation

Öppettider och telefonnummer

Vårdenhetschef

Marie Bergsten