Arbetsterapeut på Strokeenheten

Arbetsterapeuten träffar dig med misstänkt stroke/TIA för bedömning av din aktivitetsförmåga. Symtomen vid ett strokeinsjuknande kan påverka en mängd olika funktioner som kan ge stora problem i vardagen.

Arbetsterapeuterna arbetar för att snabbt påbörja utredning och rehabilitering utifrån dina förutsättningar, enligt Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Strokesjukvård (2009). 

Utredning

Arbetsterapeutens utredning består av att kartlägga dina problem och resurser. Detta gör man genom att samla in information om hur du tidigare klarat av att utföra de dagliga aktiviteterna och hur det ser ut i dag när det gäller exempelvis att kunna sköta hygien, påklädning, äta, dricka eller utföra hushållsgöromål. Även boendemiljön utreds. Detta ligger till grund för den fortsatta behandlingen.

Behandling

Arbetsterapeuten tränar tillsammans med dig utifrån din förmåga och dina önskemål att utföra dagliga aktiviteter. Träning kan ske individuellt eller i grupp. Om du behöver kan arbetsterapeuten ge råd om eller prova ut hjälpmedel. Arbetsterapeuten gör ibland hembesök tillsammans med dig för att kunna ge råd och information om anpassning av din hemmiljö eller för att kunna planera behandlingsinsatserna, efter de förutsättningar du har efter insjuknandet i stroke.

Arbetsterapeuten deltar i planeringen inför din utskrivning. För de som är aktuella för uppföljning och ytterligare träning sker överrapportering till arbetsterapeut i primärvård eller kommun.