Arbetsterapeut på Reumatolog-mottagningen

Inom reumatologi behandlas du som har inflammatoriska ledsjukdomar. Det kan vara problem med smärta och stelhet i leder vilket hämmar rörlighet och styrka. Det gör att det kan vara svårt att klara av dagliga sysslor som personlig vård, hemarbete, fritid och yrkesarbete. Smärta i exempelvis händerna ger svårigheter att hantera förpackningar, att skära och skala med mera.

Remiss till arbetsterapeut

Patienter, som är i behov av arbetsterapeutiska behandlingsåtgärder, remitteras till arbetsterapeut från reumatologmottagningen.
Då behov finns av en sammanhängande och mer intensiv träningsperiod erbjuds patienten dagvårdsrehabilitering under tre till fyra veckor. Under dagvårdsperioden träffar patienten arbetsterapeut dagligen. Arbetet sker i team. Arbetsterapeuten bedömer patientens handfunktion; rörlighet och styrka samt förmåga att klara vardagliga aktiviteter inom personlig vård, boende, arbete och fritid.

Vanliga behandlingar

  • Råd om ändrat arbetssätt i syfte att förbättra förmågan att klara vardagliga aktiviteter.
  • Ge kunskap för att patienten själv ska hitta strategier i syfte att behålla bästa möjliga aktivitetsförmåga.
  • Ge information om och möjlighet att prova grepphjälpmedel. Det finns en hel del ergonomiskt utformade redskap som underlättar ett flertal vardagliga greppfunktioner exempelvis osthyvel som möjliggör rak handled vid användandet, hävarmar som ökar styrkan i ett vridmoment osv.
  • Utprovning av handleds- och tumbandage i syfte att stabilisera och minska smärtan i aktivitet exempelvis dammsugning, bilkörning. Vid behov tillverkas viloskenor och mindre fingerortoser.
  • Handträning i syfte att minska smärta, uppehålla och förbättra rörlighet och styrka i händerna. Träningen föregås av behandling med värme alternativt kyla för att minska smärtan och gynna rörelseuttaget.
  • Vid behov av insatser i hemmet kontaktas distriktsarbetsterapeut.