Arbetsterapeut på Ortopedavdelningen

Arbetsterapeuten på ortopedavdelningen i Gävle arbetar mot dig som har blivit opererad eller är i behov av smärtlindring till följd av frakturer, knä-, axel- och höftproteser, amputationer, handskador och ryggbesvär. Arbetsterapi är till för dig som har svårigheter att klara dina vardagliga sysslor. Det handlar om praktiska problem inom personlig vård, boende, fritid, arbete, studier.

Arbetsterapeuten hjälper till att identifiera problem samt se till vilka resurser eller begräsningar som finns både hos dig själv och i din omgivning. Åtgärderna är riktade på att träna förmåga, anpassa omgivningen eller lära ut nya sätt att utföra dagliga sysslor.

Vid behov får du träning och information om hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Kontakt med arbetsterapeut på nästa vårdnivå tas vid behov, exempel: uppföljning och utprovning hjälpmedel i hemmet.

På ortopedavdelningen arbetar arbetsterapeuten för att förenkla och underlätta hemgången för dig som har svårt att klara dina dagliga aktiviteter samt arbetar för att du ska känna trygghet vid hemgång.