Arbetsterapeut på Onkologisk avdelning

För patienter med cancer kan aktivitetsförmågan vara nedsatt på grund av smärta, trötthet, rörelseinskränkning, andningspåverkan och exempelvis nedsatt minne och koncentrationsförmåga. Arbetsterapeuten arbetar med att möjliggöra och underlätta aktiviteter som är viktiga och meningsfulla för patienten inom områdena personlig vård, boende och fritid.

Bedömning av aktivitetsförmåga

Arbetsterapeuten bedömer patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter. I viss mån tränas den förlorade eller nedsatta aktivitetsförmågan, till exempel personlig vård och överflyttningar. En stor del av arbetsterapeutens insatser handlar om kompensation i aktivitet. Patienten får råd om alternativa sätt att utföra aktiviteter i det dagliga livet. I syfte att spara på krafterna vid aktivitet kan patient till exempel sitta istället för att stå vid olika hushållssysslor. Det kan vara klokt att försöka avstå från sådant som man inte tycker om och prioritera aktiviteter som man tycker är roliga. Att ha roligt ger ny energi.

Hjälpmedel

Om anpassning av aktiviteter inte är tillräckligt för att patienten ska kunna utföra sina aktiviteter görs en bedömning av hjälpmedelsbehovet. Hjälpmedel kan användas i energibesparande och smärtlindrande syfte trots att inga påtagliga fysiska begränsningar förekommer. Ett elektriskt manövrerbart sängryggstöd underlättar exempelvis uppresning från liggande och armstöd/förhöjning till toalettstolen gör det lättare att sätta/resa sig.

Lymfödem

För patienter med lymfödem finns tillgång till arbetsterapeut och lymfterapeut för bedömning och behandling på lymfödemmottagningen. 

Skapande aktiviteter

Patienter med lång vårdtid på avdelningen kan i syfte att träna/bibehålla sin aktivitetsförmåga erbjudas skapande aktiviteter på Arbetsterapienheten, till exempel sidenmålning eller träarbete.

Fortsatt kontakt med arbetsterapeut efter utskrivningen

Vid behov av arbetsterapeutisk bedömning i patientens bostad/boende kontaktas distrikts- alternativt kommunarbetsterapeut för fortsatt bedömning och rådgivning efter utskrivningen från avdelningen.