Arbetsterapeut på Neurolog-mottagningen

Neurologmottagningen remitterar dig som har behov av att träffa en arbetsterapeut, exempelvis du som har Parkinson eller Multipel Skleros (MS). Symptomen vid neurologiska sjukdomar inverkar ofta på förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet som tidigare. 

Abetsterapeuten kartlägger dina svårigheter i aktivitet på grund av sjukdomen och ger råd och information hur dessa svårigheter kan underlättas, i hemmet, på arbetet och på fritiden.

Förslag på råd och information kan vara att

  • Hitta en bra balans mellan aktivitet och vila och utföra sysslor på ett energibesparande sätt.
  • Hitta nya sätt att utföra aktivitet.
  • Ge förslag på förändringar i boendemiljön.
  • Hur aktiviteter kan underlättas genom att använda hjälpmedel.

Vi arbetar med att minska konsekvenserna av sjukdomen och möjliggöra för dig att kunna utföra de aktiviteter som du vill och behöver kunna göra.