Arbetsterapeut på Lymfödem-mottagningen

På lymfödemmottagningen finns tre arbetsterapeuter som är utbildade lymfterapeuter, dvs har vidareutbildning i lymfterapi.

Har du fått lymfödem remitteras du oss från olika verksamheter på Gävle sjukhus och från hälsocentraler. De flesta patienter kommer till vår mottagning, men vi kan också bedöma eller behandla inneliggande patienter på Gävle sjukhus.

Lymfödem kan medföra nedsatt aktivitetsförmåga i det dagliga livet. Det kan innebära problem med att sköta personlig vård och att utföra aktiviteter i hemmet, på arbetet eller under fritiden.

Syftet med lymfterapi är att förebygga utveckling av lymfödem eller minska befintligt lymfödem och lindra symtom.

Bedömning består av volymmätning, bedömning av hudens konsistens och mätning av besvär som till exempel trötthetskänsla och spänningskänsla i vävnaden.

Behandlingen är personligt anpassad och består av rådgivning om egenvård, utprovning av kompressionsärm eller kompressionsstrumpa samt i undantagsfall behandling med manuellt lymfdränage. För att det dagliga livet ska fungera kan förebyggande och avlastande åtgärder behövas och patienten erbjuds därför ergonomisk rådgivning samt utprovning av olika tekniska hjälpmedel.

Uppföljning av patienter med lymfödem sker i början med några veckors intervall och kan sedan vid stabiliserat tillstånd minskas till 1-2 gånger per år. Behandlingen är livslång.