Arbetsterapeut på Lungavdelningen

Arbetsterapeuten träffar dig och andra patienter med olika lungsjukdomar på lungavdelningen och lungmottagningen. De vanligast förekommande diagnoserna är KOL och lungcancer. Lungsjukdomar innebär oftast nedsatt andningsförmåga, vilket påverkar patientens vardag. Vardagsaktiviteterna kan bli oerhört ansträngande att utföra eftersom det går åt mycket energi till att andas. Patienten kan exempelvis ha svårt att klara påklädning, hygien och städning.

Vi kan hjälpa till med att informera om ett energibesparande arbetssätt. Du får lära dig att hushålla med den energi och kraft som finns och fördela den mellan de aktiviteter som du vill utföra under dagen. Planering är viktigt, att fördela dina vardagsaktiviteter under dagen och veckan. En viktig del i vår roll är att hjälpa dig att hitta en balans mellan aktivitet och vila och att försöka acceptera vad du orkar med. Det är viktigt med regelbundna pauser under aktivitetsutförandet.

Att arbeta energibesparande kan exempelvis vara att

  • Sitta istället för att stå vid olika aktiviteter till exempel matlagning
  • Arbeta med armarna nära kroppen
  • Avlasta armarna genom att vila dem mot till exempel handfatet vid hygien.
  • Organisera föremål i omgivningen så att de som används ofta finns lätt åtkomligt. 
  • Istället för att torka dig med handduk efter dusch använda badrock och lufttorka.

Arbetsterapeuten informerar också om hjälpmedel som kan fungera energibesparande. Ett reglerbart sängryggstöd kan användas för att underlätta andningen och uppresningen till sittande. En griptång kan förlänga räckvidden så att man exempelvis slipper att böja sig ner till golvet.

Inför utskrivning från sjukhuset förmedlas vid behov kontakt med arbetsterapeuter i primärvården för fortsatt rehabilitering i hemmet.