Arbetsterapeut på Kirurgavdelningen

Arbetsterapeuten träffar inneliggande patienter på kirurgkliniken med nedsatt/förändrad aktivitetsförmåga på grund av exempelvis planerade eller akuta operationer, trauma, medicinska åkommor och amputationer. En stor del av de patienter som vi träffar tillhör gruppen multisjuka eller multisviktande.

Vi arbetar för att du ska kunna återgå till din vardag och kunna klara så många av vardagsaktiviteterna så självständigt som möjligt.

Det är dina förutsättningar och behov som styr vilka åtgärder som utförs. Arbetsterapeutens åtgärder är riktade mot att träna förmåga, anpassa omgivningen eller lära ut nya sätt att utföra det dagliga aktiviteterna på. Arbetsterapeuten informerar också om och provar ut hjälpmedel som kan underlätta eller hjälpa dig att klara av en aktivitet.

Inför utskrivning från sjukhuset förmedlas vid behov kontakt med arbetsterapeuter i primärvården för fortsatt rehabilitering i hemmet.