Arbetsterapeut på Handmottagningen

Som patient kommer kommer du till arbetsterapeuten på sjukhuset i Gävle via handkirurg och ortopedläkare på ortopedmottagningen.

Vid en skada eller sjukdom i handen eller efter handkirurgi kan förmågan att klara vardagliga aktiviteter, arbete och fritidsaktiviteter påverkas. På handmottagningen bedömer arbetsterapeuten handfunktion och aktivitetsförmåga.

Några exempel på hjälp

 • Rörelse- och greppträning
  Efter en skada eller operation behövs ofta träning för att återfå rörlighet och styrka i handen. Arbetsterapeuten ger instruktioner och du får ett hemträningsprogram.
 • Utprovning och tillverkning av skenor
  En skena behövs ofta som stöd, skydd eller behandling efter en handoperation. Arbetsterapeuten tillverkar skenor och provar ut stödbandage i samråd med läkaren. Vid vissa skador och sjukdomar kan man behandla med skena istället för operation.
 • Känseltest och behandling av överkänslighet efter nervskada
  Nerver som skadats kan läka eller växa ut igen, men det tar ofta lång tid. Vid behov utför arbetsterapeuten känseltest efter en nervskada. Det går då att bedöma och följa nervens återhämtning.
  Ibland kan ett skadat hudområde bli känsligt för beröring. Det kan då hjälpa att systematiskt utsätta hudområdet för känselintryck, så kallad härdning. Arbetsterapeuten förklarar hur denna behandling ska utföras.
 • Behandling av svullnad
  Långvarig svullnad i handen leder ofta till ökad stelhet. Arbetsterapeuten ger instruktioner om pumprörelser med hand/arm i högläge i syfte att minska svullnaden. En kompressionshandske eller fingerkompressionsstrumpa kan användas för att motverkar svullnad genom att ge tryck mot huden. Hand och fingrar kan även lindas.
 • Behandling av ärr
  Ärr efter operation eller skada kan efter en tid bli upphöjda, strama eller ömma. Olika silikonmaterial kan användas för att mjuka upp och göra ärren slätare. Även tryckbehandling mot ärret genom utprovning av kompressionshandske eller tillverkning av tryckplatta kan påverka ärren positivt.
 • Information om grepphjälpmedel
  Vid smärta, nedsatt rörlighet eller kraft i handen kan det vara svårt att klara dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten kan visa och ge råd om grepphjälpmedel som underlättar.