Arbetsterapeut på Barnkliniken

På barnkliniken arbetar vi med barn och ungdomar som har en inflammatorisk ledsjukdom. Vi provar ut rullstol till barn som ådragit sig frakturer.
 
En inflammatorisk ledsjukdom ger problem med smärta och stelhet i leder vilket påverkar rörlighet och styrka. Detta kan påverka förmågan att klara dagliga aktiviteter inom personlig vård,  skola och fritid.
 
Utifrån aktivitetsrproblem ges råd om ändrat arbetssätt för att bättre klara vardagen.
 
Barn som behöver hjälp remitteras till arbetsterapeut från barnmottagningen.