Arbetsterapi Specialistvård Gävle

På arbetsterapienheten jobbar vi mot sjukhusets olika kliniker och mottagningar. Arbetsterapienheten hittar du i sjukhusets entréplan.

Vad är arbetsterapi och hur arbetar en arbetsterapeut?

Arbetsterapi är en vetenskap som studerar människans aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuter arbetar med människor som på grund av skada, sjukdom eller medfött funktionshinder har svårigheter att klara sina dagliga aktiviteter i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen och/eller under fritiden. Efter utredning av individens aktivitetsförmåga anpassas behandlingsinsatserna individuellt.

Insatserna utgår från evidensbaserad praxis och inriktas mot att förebygga, förbättra eller kompensera nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter. Målet är att främja individens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav.

Kontaktinformation

Öppettider och telefonnummer

Vårdenhetschef

Marie Bergsten