Fysioterapi vid obesitaskirurgi

I samband med obesitaskirurgi har du som patient möjlighet att träffa fysioterapeut.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Preoperativ gruppinformation gällande fysisk aktivitet i samband med obesitaskirurgi.
  • Enskilt samtal med individuell träningsplanering före och efter operation.
  • Postoperativa uppföljningar och stöd första året efter operation.