Fysioterapi vid neurologiska sjukdomar

Fysioterapeut ingår i neuroteamet och finns för dig som har läkarkontakt vid neurologmottagningen i Gävle. Målet med neuroteamet är att du med neurologisk sjukdom:

  • Ska få en bedömning av ditt rehabiliteringsbehov.
  • Vid behov får rehabiliteringsinsatser på rätt nivå.
  • Ska få hjälp att hitta lämpliga aktiviteter och träningsmöjligheter.
  • Ska få information/utbildning om din sjukdom.

Fysioterapeuten i neuroteamet kan hjälpa dig med:

  • Bedömning och träning av muskelfunktion, rörlighet, gång, balans och förflyttningar.
  • Bedömning och träning av fysisk aktivitet.

Neuroteamet strävar efter enkla kontaktvägar inom vården och kan vid behov vara en länk mellan dig och neurologmottagningen. Utöver fysioterapeut ingår även arbetsterapeut, dietist, kurator och logoped i teamet.