Fysioterapi på strokeenheten

På avdelning 7B träffar fysioterapeuten dig som har misstänkt stroke eller TIA. Du träffar oss vanligtvis inom första dygnet från det att du kommit till avdelningen. Då görs en bedömning av hur du har påverkats av din stroke/TIA.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Bedömning av neurologiska symtom och funktionsförmåga.
  • Rehabplan upprättas tillsammans med övriga teamet och rehabilitering startas omgående.
  • Träning genomförs utifrån dina behov, ex. förflyttning i och ur säng, balans och gång.
  • Utprovning av lämpligt gånghjälpmedel.
  • Inför utskrivning planeras för fortsatt rehabilitering utifrån vad som bedöms bäst för dig.

Till strokeenheten hör även externa stroketeamet som kan fortsätta rehabiliteringen i hemmet efter utskrivning. Externa stroketeamet vänder sig till dig som nyligen insjuknat i stroke och skrivs ut till eget boende från avdelningen. Teamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator och sjuksköterska. Teamet kan vid behov konsultera läkare på strokeenheten.