Fysioterapi på ortopedavdelningen

På ortopedavdelningen träffar fysioterapeuten dig som är inneliggande i samband med höft- och knäplastikoperation, axeloperation, frakturer, amputation, ryggbesvär eller liknande.

Fysioterapeuterna är knutna till ortopedmottagningen som är specialiserade inom ortopedi. Vi träffar bland annat dig som ska eller har genomgått knä- och höftprotesoperationer, samt dig som har opererat knä, axel, rygg eller i samband med avgipsning.

Som ortopedpatient kan du även få träffa en fysioterapeut på akutmottagningen.

Du kan få hjälp av fysioterapeuten med bland annat:

  • Träna förflyttning och gång
  • Bedömning av funktionsnedsättningar och genom specifika träningsprogram och behandlingar. Rådgivning utifrån din diagnos/problem och behov.
  • Vid behov utprovning av lämpligt gånghjälpmedel.
  • Inför utskrivning planeras för fortsatt rehabilitering utifrån vad som bedöms bäst för dig.